Regulamin pobytu w „Bajkowych Domkach” w Pobierowie

 • Doba pobytu zaczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.Przedłużenie okresu pobytu jest możliwe jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem tego z kierownictwem„Bajkowych Domków”. Samowolne przedłużenie pobytu skutkować może natychmiastowym wykwaterowaniem oraz naliczeniem opłaty specjalnej w wysokości 150% opłaty za rozpoczętą dobę.
 • Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy do domku i posesji. W przypadku, gdy klient uiścił całą zapłatę w formie przelewu bankowego, winien okazać dowód wpłaty przed odbiorem kluczy lub przesłać potwierdzenie na adres mailowy wskazany w zakładce KONTAKT. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 • Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności personelu „Bajkowych Domków”.
  Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco w recepcji ośrodka.
  Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
  i urządzeń technicznych ośrodka powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających.
  Zagubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia przez klientów opłaty
  w wysokości 50,00 zł.
 • Na terenie „Bajkowych Domków” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00.
 • Goście przebywający na terenie „Bajkowych Domków” zobowiązani są przestrzegać przepisów
  BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku,
  w przypadku niestawienia się w PIERWSZYM dniu zarezerwowanego pobytu do godziny 22:00.
 • Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od domku nie wiąże się z koniecznością zwrotu
  dokonanej wpłaty.
 • Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie „Bajkowych Domków” zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
 • Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Osoby niebędące gośćmi naszego ośrodka mogą przebywać na jego terenie wyłącznie po uzgodnieniu z Recepcją oraz poza godzinami ciszy nocnej tj. 22:00 – 07:00.
 • Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach, przy czym do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Opłata za parking 1 miejsce 10,00/doba. Oferujemy 1 miejsce parkingowe przynależne do 1 domku. Dodatkowe miejsce parkingowe w miarę dostępności wg cennika 10,00/doba
 • Zabrania się wystawiania mebli poza obręb tarasu oraz wynoszenia z domków sprzętów stanowiących
  ich wyposażenie.
 • Zabrania się palenia tytoniu, świec oraz smażenia w domkach. Istnieje możliwość smażenia w przygotowanym
  do tego miejscu na terenie ośrodka.
 • W naszym ośrodku mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru,
  jak również do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.
 • Opłata za zwierzęta wynosi 20,00 zł/dobę w okresie wakacyjnym dotyczy zwierząt małej rasy oraz 40,00/doba dotyczy psów średniej oraz dużej rasy, przy czym pobyt zwierząt możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia „Bajkowych Domków”
  bez zwrotu kosztów.
 • Ręczniki nie znajdują się na wyposażeniu domków. Istnieje możliwość wynajmu ręczników.Wypożyczenie ręczników podczas rezerwacji mailowej lub telefonicznej cena za komplet wynosi 35,00 /osoba/cały pobyt za komplet.Wypożyczenie ręczników na miejscu cena za komplet wynosi 40,00 zł / osoba / cały pobyt.Wypożyczenie nie obejmuje wymiany ręczników podczas pobytu. Dodatkowa wymiana ręczników wiąże się z ponownym naliczeniem opłaty.
 • Pobierana jest kaucja zwrotna za pilota do bramy wjazdowej 100,00 zł (cały pobyt) w przypadku skorzystania z tej opcji. Kaucja zostaje zwrócona w całości w momencie przekazania personelowi Bajkowych Domków bezusterkowego pilota.
 • OPŁATA ZA OGRZEWANIE GAZOWE wg zużycia licznika  – PŁATNE W RECEPCJI Bajkowe Domki. Ogrzewanie włączane obligatoryjnie tylko w sezonie grzewczym. Ewentualne włączenie gazu poza sezonem grzewczym odbywa się TYLKO na dyspozycję Gościa. (Nie prowadzimy wynajmu domków w  okresie zimowym bez opcji ogrzewania).

Uzupełnieniem dla niniejszego regulaminu są cennik usług określający opłaty za zakwaterowanie oraz zasady dokonywania i anulowania rezerwacji.