REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH ‘’BAJKOWE DOMKI POBIEROWO’’

Przed rozpoczęciem z korzystania z basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego podczas całego pobytu.

Basen jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście zameldowani w Ośrodku
Basen jest czynny codziennie w godz. 10:00 do 21:00.
Goście ośrodka Bajkowe Domki korzystają z Basenu bezpłatnie
Dzieci mogą przebywać w okolicach Basenu i/lub korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Jako „okolice Basenu” w rozumieniu niniejszego regulaminu, uznaje się obszar wokół Basenu wyłożony płytkami lub listwami tarasowymi.
Wejście do Basenu jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica, który znajduje się przed wejściem na Basen
Osoby korzystające z Basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi ośrodka Bajkowe Domki bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.
Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub/i przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte z terenu Basenu przez obsługę ośrodka Bajkowe Domki.
BASEN NIE JEST STRZEŻONY PRZEZ RATOWIKA.

Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz:

wnoszenia, spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych
podawania napojów, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych
wnoszenia opakowań szklanych i innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych
przebywania zwierząt
wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających

Zasady korzystania z basenu

1) Wejście do basenu następuje wyłącznie po zdjęciu obuwia.

2) Na terenie basenu zabrania się:

 • biegania po obejściach, dojściach oraz wokół basenu
 • wpychania do wody innych użytkowników
 • skakania do wody
 • wspinania się po ścianach basenu
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia, przedmiotów
 • zakazuje się wnoszenia na teren basenu ostrych narzędzi, szklanych opakowań, sztućców
 • zakazuje się jedzenia, picia, palenia oraz żucia gumy w basenie
 • niszczenia wyposażenia
 • zanieczyszczania wody basenowej i wylewania wody
 • manipulowania przy dyszach
 • siadania na brzegu niecki
 • kąpieli nago; korzystający, w tym dzieci powyżej drugiego roku życia powinny mieć na sobie strój kąpielowy lub kąpielówki, a mniejsze dzieci pieluszkę
 • korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób tam przebywających.

3) Zakazuje się korzystania z basenu osobom, u których pojawiają się objawy wskazujące na : choroby skóry, grzybice, otwarte skaleczenia, brodawczaka, choroby skóry, róża itp., choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie, choroby układu krążeniowego; osobom o niestabilnym, niepokojącym stanie zdrowia.

4) Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.

 

Odpowiedzialność i kary

1) Za zniszczenia, zgubienie elementów wyposażenia, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

2) Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności, za zgubienie przedmiotów na terenie obiektu i basenu.

3) Zarządzający basenem nie odpowiada za wypadki spowodowane wskutek nieprzestrzegania regulaminu.

4) Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie zastosują się do zaleceń regulaminu. Zarządca zapewnia, iż monitoring jest prowadzony w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 

Rozpoczęcie korzystania z basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.

Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Basenu należy zgłaszać w recepcji ośrodka Bajkowe Domki Pobierowo

Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu znajdujący się przy Basenie, na stronie internetowej Ośrodka pod adresem www.bajkowe-domki.pl oraz w recepcji ośrodka Bajkowe Domki.

Ośrodek Bajkowe Domki  nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.

Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić właściciela Bajkowe Domki Pobierowo

 

Telefony alarmowe:

Pogotowie 999/112

Straż 998 Policja 997

 

Korzystanie z basenu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu.